Odpowiedź PKP Intercity w sprawie zmian godzin kursowania połączenia z Hrubieszowa do Lublina, Warszawy i Polski północnej . Póki co PKP IC nie zamierza robić nic poza monitorowaniem frekwencji. Niestety z treści odpowiedzi wynika niewielkie rozeznanie potrzeb pasażerów, którym to połączenie jest dedykowane. Już teraz po pierwszym tygodniu kursowania IC „Grórski” widać, że pociąg ze Świnoujścia za Lublinem zupełnie się wyludnia. Podobnie w przypadku kursu z Hrubieszowa, frekwencja jest wyraźnie słabsza niż w IC „Zamoyski”. Prawdziwym papierkiem lakmusowym będzie jednek szczyt przedświąteczny.

IC081223