Po utrudnieniach związanych z pracami na torach w okolicach Krasnegostawu i Biłgoraja wracamy do normalnego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał do 7 listopada. Pamiętajmy o sprawdzaniu przed podróżą rozkładu jazdy na stronie Portalpasazera.pl

HETMAN jesien1ZAMOYSKI jesien1