W minionym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź z PKP Intercity S.A. m.in. w sprawie apelu o wprowadzenie oferty „biletu taniomiastowego” na odcinkach Hrubieszów – Kraków – Wrocław. Jej treść przedstawiamy w załączniku graficznym.

IC1-2020

Niezwykle cieszymy się, iż PKP Intercity S.A. obszernie ustosunkowało się do naszego pisma. Pozwala to z pewnością na głębsze przeanalizowanie tematu, które zostanie przesłane w naszej odpowiedzi niebawem.

Na razie możemy w skrócie ustosunkować się do kwestii cen zawartych w odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy.

Cieszymy się, iż PKP Intercity S.A. w polityce cenowej bierze pod uwagę konkurencję transportu drogowego w tym również przewozów transportem samochodowym. Każe to pochylić się szczególnie nad będącym największym generatorem ruchu podróżnych w pociągu IC „Hetman” odcinkiem Hrubieszów – Zamość – Kraków Główny.

Ma on długość 436,5 km, więc przyjęty w polityce cenowej za pewną granicę próg 400 km przekracza w sposób bardzo nieznaczny. Jednakże jak wiemy i co potwierdza również w swej odpowiedzi PKP Intercity S.A., trasa ta jest dotknięta pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe (elektryfikacja jednotorowej linii numer 71 Ocice – Rzeszów Główny oraz modernizacja krakowskiego węzła kolejowego). Zatem przynajmniej jedno z kryteriów stosowania cen preferencyjnych mamy w tym przypadku spełnione. 

Jak wygląda kwestia konkurencyjności względem transportu samochodowego? Przejazd odcinka Kraków – Hrubieszów zajmuje około 4 godziny 30 minut. To w tej chwili aż o 35 proc. mniej niż okresowo wydłużony pracami modernizacyjnymi czas przejazdu pociągiem. To wydłużenie jest szczególnie istotne gdyż transportem samochodowym mamy do pokonania trasę aż o niemal 20 proc. krótszą.

Porównajmy to teraz z odcinkiem Kraków Główny – Zagórz, na którym PKP Intercity wprowadziła w grudniu tego roku ofertę „biletu taniomiastowego”. Tam przejazd pociągiem jest o… dokładnie 36 proc. dłuższy od czasu przejazdu transportem samochodowym. Mamy tutaj zatem spełnione niemal identyczne kryterium. Rozważyć można zatem odpowiedzi na pytanie: czy przy sztywnym trzymaniu się pewnych kryteriów nie umykają okazje do wyjścia na przeciw pasażerowi w przypadkach nieco bardziej skomplikowanych?

Rozważmy teraz koleją kwestię, jaką jest konkurencja ze strony transportu autobusowego. Z uwagi na fakt, iż w minionym półroczy nie było żadnego stale kursującego autobusowego połączenia bezpośredniego Hrubieszów – Kraków, przyjmijmy dla ułatwienia porównań przykład odcinka Zamość – Kraków. Na omawianej trasie kursują dwie pary połączeń autobusowych PKS Biłgoraj oraz w zależności od dnia od dwóch do trzech kursów autobusowych firmy Bus MAX.

Niestety w wyniku wymuszonych pracami modernizacyjnymi objazdów czas przejazdu pociągu na tym odcinku wzrósł do 5 godzin i 55 minut co zbliżyło go do czasu przejazdu konkurencji autobusowej wynoszącego 6 godzin i 15 min. W ślad za tym nie poszły niestety zbliżenia cen bazowych, które w konkurencji drogowej wynoszą od 50 do 52,25 zł, czyli o 20-23 proc. taniej przy zakupie biletu ad hoc.Mówimy cały czas o cenach biletów bez ulg ustawowych.

Oczywiście pociąg wciąż broni się wieloma innymi aspektami, jak chociażby komfort podróży, niemniej kwestia cenowa dla pewnej części pasażerów może mieć istotne znaczenie. Tym większe, im dłużej trwać będą wymuszone objazdami wydłużenia czasu przejazdu.

W kwestiach rozkładowych odpowiedź zasadniczo wyczerpuje temat godzin kursowania, które zostały wymuszone ograniczeniami przepustowości na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe spowodowanymi nałożeniem się prac modernizacyjnych lub kumulacją ruchu na wybranych odcinkach. Mamy nadzieję, że szczególnie w przypadku kursu 22110/26104 Hrubieszów – Wrocław, PKP Intercity w miarę możliwości będzie dążyć do przesunięcia odjazdu z Hrubieszowa na godzinę nieco późniejszą co pozwoliłoby również utrzymać bardziej równomierny „takt” połączeń na odcinku Rzeszów – Kraków.

Ubolewamy jedynie nad brakiem uzasadnienia dla rezygnacji z ewentualnego dodatkowego postoju w Stalowej Woli Centrum przydatnego pasażerom podróżującym na  odcinku Hrubieszów – Zamość – Stalowa Wola, gdzie pociąg stanowi najszybszy oraz najwygodniejszy i najbezpieczniejszy środek transportu.