Vox populi, vox Dei jak mówi łacińska sentencja. Przez miniony tydzień zbieraliśmy w komentarzach, wiadomościach na MSG i poczcie elektronicznej reakcje dotyczace zamiany pociągów Hrubieszów – Kołobrzeg na Hrubieszów – Świnoujście i związanej z nią zmiany godzin kursowania. Wniosek jest jednoznaczy. Interweniujemy w sprawie powrotu IC „Zamoyski” jako kompromisu między potrzebami ludności naszego regionu a możliwościami wynikającymi z zasobów PKP Intercity.


zamoyski281123