Z góry przepraszamy za to, że treść naszego dzisiejszego posta nie jedną osobę zdenerwuje. Postanowiliśmy jednak nagłośnić możliwie jak najwcześniej bardzo niefortunny wymysł jaki chce nam wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi wcisnąć Ministerstwo Infrastruktury wraz z PKP Intercity. Chociażby dlatego, że im wcześniej będzie o nim głośno, tym łatwiej będzie z podjętych decyzji się wycofać. Liczymy bowiem, że w porę przyjdzie u decydentów refleksja. Jednocześnie prosimy o zajrzenie też do ostatniego akapitu tego posta, który pokazuje, że nie wszystko stracone i jest też bardzo  realna szansa by w nowym rozkładzie wszystko zostało po staremu lub było nawet ciut lepiej.

No ale do rzeczy. Ktoś wymyślił, żeby od zmiany rozkładu jazdy w grudniu tego roku zlikwidować bezpośredni pociąg IC „Hetman” z Hrubieszowa do Jeleniej Góry i w zamian wprowadzić pociąg z Hrubieszowa do Rzeszowa, gdzie trzeba by oczekiwać ponad 45 minut na przesiadkę do pociągu Przemyśl – Szczecin. Jakby tego jeszcze było mało, to na odcinku Rzeszów – Hrubieszów zamiast zmodernizowanych wagonów, które jeżdżą obecnie, miałby kursować ponad czterdziestoletnie pojazdy wyciągnięte z niemieckiego, holenderskiego lub czeskiego szrotu, należące do spółki SKPL Cargo sp. z o.o. świadczącej usługi PKP Intercity jako podwykonawca. Dodamy, że pojazdy przystosowane do ruchu lokalnego i regionalnego, a nie dalekobieżnego.

Reasumując, ktoś naprawdę pomyślał żeby w 2019 roku, w rozwiniętym kraju jakim jesteśmy, pod banderą narodowego przewoźnika – PKP Intercity oraz Ministerstwa Infrastruktury, wozić ludzi po 250 km i 4 godziny tym:

wp_20150828_072Źródło (1)  Fot. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach-druk.php?id=4517

Lub tym:

IMG_5731Źródło (2) Fot. Leszek Matula na stronie https://www.vagonweb.cz

Lub nawet tym:

111Źródło (3) http://infoair.pl/modernizacje-wagonow-motorowych-serii-810-_more_67763.html

Są to wnętrza pojazdów o oznaczeniach SN84, SN82 i czeskiej serii 810 – to dla ciekawskich. Dla nas jako pasażerów najważniejsze jest to, że standardem te składy przypominają pociągi podmiejskie i to takie ze słusznie minionej epoki. Otwarte więc zostawmy w tym momencie pytanie, jak mają się takie nieodpowiedzialne pomysły do szumnych zapowiedzi o końcu z lekceważeniem Polski Wschodniej…

Oczywiście nie pozostajemy obojętni wobec tak (mówiąc baaardzo delikatnie) niefortunnych pomysłów. W minionym tygodniu o sprawie poinformowaliśmy lokalne media. Treść przekazanej informacji poniżej.

l1l2To jednak nie koniec. Zapytaliśmy też Centrum Unijnych Projektów Transportowych nadzorujące kolejowe inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej o to jak jest możliwe, że Ministerstwo Infrastruktury chciałoby uniemożliwić eksploatację lokomotyw zakupionych ze wsparciem unijnym w wysokości 67 mln zł na trasach dla których zostały zakupione. I to przed końcem tzw. okresu trwałości projektu.

Numer przesyłki: 00359007734466929194   a treść zapytania poniżej:

W związku z faktem, iż spółka PKP Intercity S.A. na obecnym etapie przygotowywania tzw. rocznego rozkładu jazdy edycji 2018-2019 założyła przekazanie obsługi pociągów międzywojewódzkich służby publicznej na odcinku Rzeszów Główny – Hrubieszów Miasto podwykonawcy, czyli spółce SKPL Cargo sp. z o.o., pragniemy wystosować poniższe zapytanie odnoszące się zgodności podejmowanych przez PKP Intercity S.A. działań z zapisami nadzorowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych działań zrealizowanych w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko.

Czy założone w rozkładzie rocznym edycji 2018-2019 przekazanie obsługi połączeń PSC realizowanych przez PKP Intercity S.A. składami wagonowymi z lokomotywą spalinową podwykonawcy – firmie SKPL Cargo sp. z o.o. – nie stoi w jawnej sprzeczności za zapisami projektu o nazwie „Zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych do ruchu pasażerskiego” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego pięcioletni okres trwałości jeszcze nie minął, a który zakłada eksploatację lokomotyw 111Db (SU160), zakupionych z dofinansowaniem ze środków POIiŚ w kwocie 67,2 mln zł, między innymi na odcinku Rzeszów – Stalowa Wola – Zamość – Hrubieszów?W roku 2014 PKP Intercity S.A. dokonała zakupu 10 lokomotyw spalinowych typu 111Db „Gama” (ozn. PKP  SU160). Transakcja ta została dokonana w ramach realizacji projektu: „Zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych do ruchu pasażerskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego. PKP Intercity S.A. jako instytucja odpowiedzialna za realizację projektu pozyskała tym samym wsparcie w finansowe w wysokości 67,2 mln zł na zakup tychże lokomotyw. Jak czytamy w jego uzasadnieniu: „Przedmiotem wniosku jest projekt inwestycyjny zakupu 10 nowych lokomotyw liniowych do obsługi pociągów pasażerskich w relacjach obejmujących odcinki linii niezelektryfikowanych. Umożliwi to obsługę regionów przede wszystkim wschodniej i północnej Polski w ramach kontraktu na świadczenie przewozów kolejowych na podstawie umowy PSC” W zapisach projektu wyszczególnione zostały również odcinki obsługi na których użytkowane będą lokomotywy typu SU160 pozyskane w ramach wymienionego projektu. Są to trasy: Ełk – Korsze, Ełk – Olecko – Suwałki, Rzeszów – Stalowa Wola – Zamość, Rzeszów – Jasło – Zagórz, Krzyż – Gorzów Wlkp, Piła – Krzyż w roku realizacji projektu rozszerzone za zgodą CUPT o odcinki Zamość – Hrubieszów i Stalowa Wola  – Lublin – Łuków.

W tej chwili założenie w ramach rozkładu rocznego przekazania obsługi odcinka Rzeszów Główny – Stalowa Wola – Zamość – Hrubieszów Miasto skutecznie uniemożliwia stosowanie lokomotyw spalinowych serii SU160 na jednej z tras podstawowych zawartych w projekcie realizowanym w ramach POIiŚ jeszcze przed zakończeniem jego okresu trwałości. Co więcej, zmiana składu PKP Intercity S.A., zestawionego w całości z taboru zmodernizowanego w ramach wspomnianego wcześniej projektu zakupu lokomotyw oraz kolejnych części projektu  „Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl – Szczecin”, na skład podwykonawcy zestawiony z ponad 40-letnich spalinowych zespołów trakcyjnych typu VT614(SN84) lub równie wiekowych czeskich wagonów motorowych serii 810 lub holenderskich typu DH1/DH2 (SN82/SN83), niedostosowanych do prowadzenia ruchu dalekobieżnego, będzie drastycznym pogorszeniem jakości usługi transportowej prowadzonej w ramach umowy PSC. Co gorsza, wdrożenie zakładanego w tej chwili rozwiązania z przekazaniem obsługi podwykonawcy jest równoznaczne z wprowadzeniem w miejsce bezpośredniego połączenia kolejowego Jelenia Góra – Hrubieszów Miasto połączeń z przesiadką na stacji Rzeszów Główny, co będzie dużą uciążliwością dla stanowiącej większość podróżnych grupy pasażerów podróżujących z Zamojszczyzny do Krakowa, Opola i Wrocławia. Co gorsza, zaplanowana na okres od maja do grudnia 2019 roku przebudowa stacji Rzeszów Główny jeszcze bardziej utrudni organizację przesiadki pomiędzy taborem PKP Intercity S.A. i taborem SKPL Cargo Sp. z o.o. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że wspomniane niedogodności wiążące się z wprowadzeniem na trasę Rzeszów – Hrubieszów podwykonawcy stoją w sprzeczność z celami, jakie przyświecały i przyświecają projektom taborowym realizowanym przez spółkę PKP Intercity S.A w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej regionów obsługiwanych niezelektryfikowanymi liniami – przede wszystkim w rejonie wschodniej i północnej Polski.

W imieniu pasażerów z powiatów hrubieszowskiego, zamojskiego i biłgorajskiego z  góry dziękujemy za pochylenie się nad przedstawionym pytaniem oraz wszelkie przekazane informacje. Głęboko wierzymy, że proponowane zmiany nie są ostatecznymi i jedynymi z możliwych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście zaplanowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rok przyszły prac m.in. na linii numer 71 Rzeszów – Ocice, które z konieczności spowodują ograniczenie pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez lokomotywy spalinowe PKP Intercity S.A. w Polsce Wschodniej.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Zespół prowadzący „Pociągiem do Hrubieszowa” –  PdHr.pl,

Facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa  

Na sam koniec być może najważniejsza informacja. Otóż PKP Intercity ma wypracowane alternatywne i bardzo rozsądne rozwiązanie na przyszły rozkład.  Pociąg o nazwie handlowej „Hetman” relacji Szczecin – Przemyśl / Hrubieszów Miasto z poniższymi (lub bardzo zbliżonymi) godzinami przejazdu na odcinku Wrocław – Kraków – Rzeszów – Stalowa Wola – Zamość – Hrubieszów.333