4 dni ferii zimowych w województwie lubelskim,

20 odwołanych i zastąpionych autobusami pociągów na odcinkach: Rzeszów – Hrubieszów i Rzeszów – Lublin,

3 z 6 stacjonujących w Rzeszowie lokomotyw spalinowych produkcji bydgoskiej PESY od piątku wyłączonych z ruchu z powodu różnych usterek,

Mieliśmy w planach poprosić z odpowiednim wyprzedzeniem PKP Intercity S.A. o poprawienie kilku drobnych szczegółów przy organizacji przewozów w „szczycie” przed Wielkanocą. Tymczasem wypada powtórzyć nasz apel sprzed półtora miesiąca. Przy okazji prosząc by wraz ze zmianami w organizacji ruchu pociągów po 1 marca zachowana została rezerwa lokomotyw. Niestety nie da się inaczej pracować z tak (delikatnie mówiąc) kapryśnym sprzętem.

Sz. Pan Marek Chraniuk
Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Za około dwa miesiące w związku ze Świętami Wielkiej Nocy czeka nas drugi w okresie obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2017/2018 szczyt przewozowy. Jest to okres wzmożonej pracy, ale także i znacznych przychodów dla PKP Intercity S.A. Bazując na doświadczeniach zebranych podczas (pod wieloma względami rekordowego) szczytu przewozowego związanego z Bożym Narodzeniem 2017, chcielibyśmy podzielić się kilkoma obserwacjami, które naszym zdaniem pomogą zarówno PKP Intercity S.A., jak i nam – pasażerom pociągu IC 32014/23104 „Hetman”, podczas kolejnych szczytów przewozowych.

Niemniej jednak zacząć musimy od innego problemu, który w ostatnich dniach niestety ponownie przybrał na sile i na który nie możemy przymykać oczu. Otóż pragniemy zwrócić Pańską uwagę na kłopot z ciągłością kursowania pociągów spółki PKP Intercity S.A. na trasach Rzeszów Główny – Hrubieszów Miasto i Rzeszów Główny – Lublin. Zwracamy się więc z gorącym apelem o możliwie szybkie wyeliminowanie problemów z obsługą trakcyjną lokomotywami spalinowymi na wyżej wymienionych odcinkach.

Sprawa jest szczególnie bolesna z uwagi na fakt, iż masowe wyłączenia z eksploatacji lokomotyw serii SU160 (prod. zakładów PESA Bydgoszcz), skutkujące odwołaniem od 26 do 30 stycznia 2018 roku aż 20(!) pociągów kategorii TLK i IC, zbiegły się z początkiem ferii zimowych w województwie lubelskim. Tym samym wielu pasażerów chcących spokojnie i bezpiecznie dojechać na zimowiska, zostało postawionych przed przykrą niespodzianką.

Niestety, podobnie jak w połowie grudnia 2017 roku, najbardziej poszkodowanym przez odwoływanie i zastępowanie autobusami komunikacji zastępczej jest para pociągów IC 32104/23104 „Hetman”, która stanowi jedyne dalekobieżne połączenie z Zamojszczyzny. Pociąg ten był jak dotąd odwoływany od 26 do 30 stycznia cztery razy z rzędu. I to pomimo faktu, że połączenie to z uwagi na wysoką prędkość handlową i wydłużoną trasę komunikacyjną jest bardzo trudne w realizacji autobusem zastępczym. Tym samym możemy mówić o powtórzeniu się bardzo niepokojącej sytuacji z połowy grudnia roku 2017. Co gorsza, w okresie wzmożonych przejazdów związanych z feriami zimowymi.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, prosimy o dołożenie wszelkich możliwych starań w celu jak najszybszego przywrócenia normalnej obsługi połączeń kolejowych na odcinkach Rzeszów Główny – Hrubieszów Miasto i Rzeszów Główny – Lublin. Powinna być to sprawa szczególnie ważna zarówno ze względu na bezpieczeństwo i komfort podróżnych, jak i na wizerunek przewoźnika.

Chcemy także poruszyć kwestię obsługi szczytów przewozowych. W okresie Bożego Narodzenia 2017, dało się zauważyć dysonans w sposobie reagowania na prognozy napełnienia tworzone na podstawie systemy sprzedaży internetowej. Przykładowo w okresie 20.12.2017 – 23.12.2017 pociągi IC 32014/23104 zostały bardzo sprawnie wzmocnione dodatkowym wagonem klasy drugiej kursującym w relacji Wrocław Główny – Hrubieszów Miasto. 21.12.2017 ten dodatkowy wagon był nawet włączony w system sprzedaży internetowej, dając podróżnym możliwość zakupu miejscówki z wyprzedzeniem.

Niestety w okresie powrotów ze Świąt, czyli w dniach 27.12.2017 – 2.01.2018, pomimo szybkiej wyprzedaży internetowych biletów z miejscówkami na pociąg IC 23104 skład ten został wzmocniony tylko raz, 30.12.2017. W pozostałych terminach tego dodatkowego wagonu niestety zabrakło, co owocowało przepełnieniem pociągu, nawet na z reguły niskofrekwencyjnych odcinkach. Szczególnie boleśnie brak dodatkowego wagonu dało się odczuć np. 2.01.2018, gdy miejsca siedzące w pociągu IC 23104 „Hetman” wyczerpały się całkowicie już przed przystankiem Zamość Wschód, czyli przed dopiero trzecim postojem handlowym na jego długiej trasie. Przepełnienie pociągu spowodowało tego dnia konieczność interwencyjnego wzmocnienia składu IC 3804 „Hetman” dwoma wagonami w stacji Kraków Płaszów, dodatkowo opóźniając pociąg o 30 minut.

Sytuacja ta pokazuje, iż operacyjne reagowanie na zwiększony popyt napotyka wciąż na problemy, zwłaszcza jeśli tak jak w przypadku pociągu IC 23104 „Hetman” wzmocnienie to musi zostać dokonane z wyprzedzeniem dzień wcześniej przez Zakład Zachodni PKP IC (stacja Wrocław Główny), gdyż Zakład Centralny wyprawiający skład IC 23104 nie posiada możliwości wzmocnienia składu na swoim terenie. Być może na podstawie zebranych doświadczeń warto przemyśleć korektę zapisów dodatku „B” do rozkładu jazdy, który obecnie nie przewiduje wzmacniania składu pociągów IC 32104/23105 „Hetman” nawet w wybranych terminach i każdorazowo taka zmiana wymaga operacyjnej korekty parametrów w rozkładzie jazdy oraz interwencji dyspozytorskiej. Dni, w których wzmocnienia składu będą potrzebne w kolejnych miesiącach roku 2018, są stosunkowo łatwe do przewidzenia.

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej numer 68, od 1 marca 2018 roku zmienia się również plan obsługi trakcją spalinową pociągów PKP Intercity S.A w Polsce południowo-wschodniej. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz uwzględniając dużą awaryjność lokomotyw spalinowych użytkowanych przez PKP Intercity S.A., chcemy gorąco zaapelować o zachowanie po 1 marca 2018 roku w punkcie utrzymania taboru w Rzeszowie lokomotywy rezerwowej dla potrzeb obsługi pociągów 32104/23104 „Hetman”. Tylko dzięki takiemu działaniu uda się utrzymać stabilność kursowania w kolejnych miesiącach. Co więcej, tylko w ten sposób będzie można uniknąć opóźnień wtórnych przy krótkim przejściu lokomotywy z pociągu TLK 23100 „Galicja” na pociąg IC 32104 „Hetman” w kolejne niedziele po 1 kwietnia 2018 roku.

Dziękując za dotychczasową współpracę ze strony PKP Intercity S.A. żywimy głęboką nadzieję, że przedstawione powyżej argumenty i przykłady zostaną rozpatrzone przez odpowiednie działy Spółki, co pozwoli nam wszystkim cieszyć możliwością szybkiej, wygodnej i co najważniejsze bezpiecznej podróży.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Zespół prowadzący „Pociągiem do Hrubieszowa” –  PdHr.pl,

Facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa

Sz. Pan Jarosław Sachajko, Poseł na sejm VIII kadencji

Sz. Pan Sławomir Zawiślak, Poseł na sejm VIII kadencji

Sz. Pan Ignacy Góra, Prezes, Urzędu Transportu Kolejowego,