Odpowiedź PKP Intercity w sprawie zastępczej komunikacji autobusowej za TLK „Zamoyski”

Zamieszczamy odpowiedź uzyskaną od PKP Intercity S.A. w sprawie zastępczej komunikacji autobusowej za TLK „Zamoyski” która jest uruchamiana od 7 lutego. Jak to określił przewoźnik „PESA Bydgoszcz S.A. zapewnia, iż pierwsza z wyłączonych lokomotyw SU160-010 zostanie przywrócona do eksploatacji w okolicach połowy przyszłego tygodnia (korespondencja z 27 lutego dod. PdHr), co powinno umożliwić na powrót realizacji rozkładu jazdy”.IC022020