Pytanie do ZLK Lublin

Dzień dobry! W związku z pytaniami, jakie otrzymaliśmy od Was za pośrednictwem Facebooka, postanowiliśmy zapytać nasz lokalny oddział spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli Zakład Linii Kolejowych w Lublinie o przygotowanie peronów na stacjach Werbkowice i Hrubieszów Miasto na przyjęcie podróżnych. Pytanie doręczone zostało 18.10.2017 (nr przesyłki 00359007731595754949) a jego treść znajdziecie poniżej.

Jak do tej pory ZLK Lublin był bez wątpienia najlepszą we współpracy instytucją kolejową, z którą się zetknęliśmy. Mamy nadzieję, że będzie tak w dalszym ciągu. W tej chwili prowadzone są prace remontowe na odcinkach między podzamojskim Szopinkiem a Miączynem, które mają podnieść obowiązującą tam prędkość maksymalną. Wstępnie zaplanowane zostały na przyszły rok również analogiczne prace dalej od Miączyna do Hrubieszowa. Jedyne czego się można się w tej chwili w kwestii szlaku kolejowego obawiać to usunięcie przed pierwszym przejazdem planowego pociągu, czasowych ograniczeń prędkości między Werbkowicami i Szopinkiem spowodowanych prowadzonymi w tym roku pracami remontowymi.

Nie można jednak zapominać także o tych drobnych, ale bliższych pasażerowi sprawach jak właśnie przygotowanie peronów.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Za niespełna dwa miesiące wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2017/2018, na teren Powiatu Hrubieszowskiego powróci po 13 latach przerwy dalekobieżne połączenie kolejowe. Jak wiemy, Zakład Linii Kolejowych w Lublinie nie pozostał obojętny na ten fakt oraz odniósł się bardzo pozytywnie do złożonej przez PKP Intercity prośby o poprawę parametrów technicznych linii numer 72, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia obowiązującej obecnie prędkości maksymalnej. Szczególnie istotnie jest to, iż jeszcze w tym roku za sprawą prowadzonych obecnie prac podniesiona zostanie do 100 km/h maksymalna dopuszczalna prędkość na odcinku od stacji Zamość Szopinek do ładowni Miączyn. Dziękujemy za tak pozytywną i energiczną postawę zarządcy  infrastruktury zwłaszcza w kontekście fenomenalnego stosunku otrzymanych rezultatów w do poniesionych kosztów. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż prace zmierzające do podniesienia V-max na dalszych odcinkach od Miączyna do stacji Hrubieszów Miasto będą – co wskazuje zaplanowany harmonogram zamknięć torowych – kontynuowane w roku 2018. W naszej opinii tak dobre rezultaty prowadzonych prac, jak skrócenie czasu przejazdu poszczególnych odcinków nawet w granicach 30%, stanowią bardzo dobry przykład skutecznego wykorzystania środków finansowych na utrzymania infrastruktury.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jako twórcy inicjatywy „Pociągiem do Hrubieszowa” otrzymujemy liczne zapytania na temat przygotowania technicznego stacji Werbkowice i Hrubieszów Miasto do ponownego przyjmowania podróżnych.  Jak wiemy, w tej chwili perony w obu wymienionych wyżej lokalizacjach wymagają: posprzątania, ponownego uruchomienia oświetlenia (część elektryczna instalacji wraz z oprawami w wielu przypadkach została zniszczona), odbudowy tablic informacyjnych, a w przypadku stacji Werbkowice także ponownego ułożenia dojścia na peron z płyt betonowych.

Bazując na korespondencji od naszych czytelników chcielibyśmy także wystąpić z prośbą o rozważenie możliwości zabudowy na peronach stacji Werbkowice i Hrubieszów Miasto wiat przystankowych chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Zdajemy sobie sprawę, że do 10 grudnia pozostało niespełna dwa miesiące, dlatego w pełni satysfakcjonującym byłoby również tymczasowe zastosowanie wiat staroużytecznych, np. pozyskanych z modernizowanych obecnie odcinków linii numer 7 lub 68. Rozwiązanie takie z pewnością zostałoby docenione przez pasażerów.

Dziękując za dotychczas prezentowane aktywne podejście ze strony Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie liczymy, iż przedstawione zapytania nie zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Zespół prowadzący „Pociągiem do Hrubieszowa” –  PdHr.pl,

Facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa