Odpowiedź w sprawie Miączyna

19 lipca otrzymaliśmy odpowiedź na pismo jakie wystosowaliśmy w sprawie zniknięcia przystanku Miączyn z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, iż przystanek w Miączynie znikł z programu na etapie konsultacji zadań z samorządami wojewódzkimi. Czyli mówiąc w skrócie.

  1. Listę skonsultowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, który odpowiada za organizację połączeń regionalnych (pociągi Regio obsługiwane przez spółkę Polregio)  na obszarze Województwa Lubelskiego.
  2.  Nie jest i nie było tajemnicą, że samorząd wojewódzki uruchamia i zgodnie z przyjętym przed kilkoma laty planem transportowym w najbliższej przyszłości uruchamiać zamierza pociągi regionalne (jeśli chodzi o południową część województwa) tylko na odcinkach Lublin – Zamość Wsch. (codzienne połączenia) i Zawada – Hrebenne – Horyniec (połączenia sezonowe).
  3. Tym samym więc Miączyn nie znalazł się kręgu zainteresowań UMWL.
  4. W skutek czego przystanek skreślono.

Tymczasem jednak jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury [LINK1] „Celem programu [przystankowego dod. PdHr] jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego.” Tak, transportu kolejowego ogółem, nie wyłączenie tego regionalnego czy aglomeracyjnego. Wygląda więc na to, że na finalnym etapie prac zabrakło weryfikacji z siatką połączeń służby publicznej organizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury.  Tym samym program został obarczony poważną luką.

W jej wyniku dochodzi do sytuacji cokolwiek dziwnych. Realizowane będzie bowiem np. zadanie polegające na budowie przystanku w Oseredku koło Suśca lub też na modernizacji przystanku Siedlika Tomaszowskie (koło Hrebennego) gdzie pociągi zatrzymają się tylko przez około 60 dni wakacji (w pierwszym przypadku) lub też tylko przez kilkanaście wakacyjnych weekendów(!!!) w tym drugim przypadku. A nie będą realizowane zadania tam gdzie dwie pary pociągów kursują codziennie przez cały rok.

MI19.07.2021-Miaczyn