Pociągi jeżdżą po torach a nie papierze

Ostatnio głośno o co raz to nowych i śmielszych planach rozwoju infrastruktury kolejowej także w województwie lubelskim. Padły dość zaawansowane deklaracje odnośnie nowej linii kolejowej z Zamościa do Lublina „prostującej” dojazd w kierunku stolicy. Ostatnio zaczęło mówić się nawet o bardzo śmiałych koncepcjach lubelskiej kolei metropolitalnej.

Niestety jednak pogłębia się rozdźwięk pomiędzy coraz śmielszymi planami i koncepcjami a rzeczywistością w której redukowane są środki na bieżące utrzymanie i naprawy istniejącej infrastruktury. Stąd nasz apel do Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskich Linii Kolejowych.

Dotyka nas to także lokalnie – jak nieoficjalnie się można dowiedzieć zabrakło w tym roku 3 mln zł na dokończenie remontu torów z Zamościa do Hrubieszowa co niepokoi zwłaszcza, że jeszcze w 2017 roku mówiło się o znacznym podniesieniu prędkości maksymalnych na tym odcinku do roku 2020.

Jest już po wyborach i co za tym idzie zaczął się czas pracy u podstaw dla lepszego transportu kolejowego w regionie. Pociągi jeżdżą wszak po torach a nie po papierze.APEL MI PLK