Odpowiedź z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie

Otrzymaliśmy odpowiedź od Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, czyli regionalnego oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zajmującej się infrastrukturą kolejową. Jej treść w całości publikujemy w załączniku graficznym.

Najważniejsze informacje w uproszczony sposób streściliśmy poniżej.

  • W roku 2019 zaplanowano wymianę podkładów i oczyszczanie podtorza na niektórych odcinkach linii kolejowej między Zamościem i Hrubieszowem co pozwoli wyeliminować ograniczenia prędkości rozkładowej do 50 km/h wprowadzone w roku 2018.
  • W tej chwili nie zostały zatwierdzone środki finansowe, które pozwoliłyby na sfinansowanie reaktywacji przystanku kolejowego w Miączynie.
  • Trwa opracowywanie studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej od Rejowca do Zamościa Szopinka (stacja koło zamojskiej elektrociepłowni), którego elementem jest budowa łącznicy umożliwiającej eliminację czasochłonnej zmiany kierunku jazdy na stacji Zawada. Jest to projekt z listy rezerwowej RPO Województwa Lubelskiego z perspektywy 2014-2020 na którego realizacje w tej chwili brak środków finansowych.

PLK14022019