Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami publikujemy zapytanie jakie wystosowaliśmy do Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, czyli oddziału regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe zajmującego się utrzymaniem naszych torów. Pytamy o plany remontowe w naszym regionie na ten rok. Pytacie nas też dość często o to kiedy będzie można pojechać  obiecanym pociągiem do Warszawy. Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to przytoczyć informacje prasowe jakie pojawiły się w tym temacie do tej pory. Znajdziecie je w pierwszym komentarzu pod tekstem.

Sz. Pan Andrzej Matysiewicz
Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie
PKP Polskie Linie Kolejowe
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin

Szanowny Panie Dyrektorze,

Minione półrocze z pewnością było trudne zarówno dla Zarządcy infrastruktury kolejowej na obszarze województwa lubelskiego, jak i pasażerów narażonych na związane z przedłużającymi się remontami niedogodności. Co gorsza, utrudnienia zostały jeszcze bardziej pogłębione poważnym kryzysem taborowym w spółce PKP Intercity S.A., w wyniku którego cały region Zamojszczyzny czasowo utracił jedyne bezpośrednie połączenie kolejowe z resztą kraju. Żywimy głęboką nadzieję, iż tylko na krótki okres. Jednocześnie jednak chcemy zwrócić szczególną uwagę na kwestię stanu infrastruktury, szczególnie na liniach użytkowanych przez połączenia międzywojewódzkie służby publicznej, gdyż w przeszłości przewoźnicy kilkukrotnie podnosili tę kwestię także na forum publicznym.

Z pewnością cieszą systematycznie prowadzone prace na rzecz poprawy jakości infrastruktury pasażerskiej w naszym regionie, jak chociażby rozbudowa i wymiana oświetlenia na bardziej ekonomiczne na stacjach Werbkowice i Hrubieszów Miasto. Z drugiej jednak strony niepokój wzbudza pogarszający się stan rzeczy najważniejszych, czyli elementów drogi kolejowej, szczególnie na liniach numer 72 i 66. W ostatnich miesiącach pojawiły się bowiem odcinkowe ograniczenia prędkości:

– do 50 km/h na nieobjętym oczyszczaniem podtorza w roku 2017, 13-kilometrowym odcinku linii numer 72 od LPO Miączyn do km 41,0 czyli okolic PO Frankamionka,

– do 60 lub 80 km/h na łącznie niemal 16 kilometrach linii numer 66 między stacjami Biłgoraj i Stalowa Wola Południe.

Na szczęście wprowadzenie powyższych ograniczeń ma raczej pomijalnie mały wpływ na rozkładowe prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich. Tym niemniej  brak działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury może zagrozić dużo poważniejszymi konsekwencjami i dalszą degradacją torowisk. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie prace na linii numer 66 są niemalże niemożliwe do wykonania w toku obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2018/2019 z uwagi na prowadzenie tamtędy wzmożonego objazdowego ruchu towarowego związanego z zamknięciem linii kolejowej numer 7 na odcinku Lublin – Dęblin. Niemniej jednak zupełnie inaczej sytuacja wygląda na linii 72, na której nie jest prowadzony ruch objazdowy.

W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy zapytać.

Czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Zakład Linii Kolejowych w Lublinie w roku 2019 będzie prowadzić prace na linii numer 72, w wyniku których możliwa będzie likwidacja odcinkowego ograniczenia prędkości maksymalnej między km 28,3 a km 41,0 oraz zapobieżenie wprowadzania podobnych na innych fragmentach?

Czy w związku z pozyskaniem dużej ilości dobrego jakościowo materiału staroużytecznego z linii numer 7, ZLK Lublin będzie prowadzić starania o wykorzystanie go w celu poprawy parametrów na liniach numer 72 i 66? Dotychczasowe doświadczenia z wykorzystaniem na odcinku Zawada – Ruskie Piaski materiałów staroużyteczych z modernizacji północnej części ciągu E65 wskazują na możliwość niezwykle wydajnej i trwałej poprawy stanu linii kolejowej.

Czy w toku obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2018/2019 Zakład Linii Kolejowych w Lublinie planuje otwarcie przystanku kolejowego Miączyn w miejscu dobrze dostępnym z drogi krajowej numer 74? Postój handlowy w tej lokalizacji znalazł się w rozkładzie rocznym edycji 2018/2019 dostępnym na stronie http://portalpasazera.pl, co wskazuje na fakt zainteresowania obsługą tej lokalizacji przez PKP Intercity S.A.

W związku z założonym w Projekcie regulaminu sieci 2019/2020 całkowitym zamknięciem odcinka Lublin-Dęblin do grudnia 2020 roku problematyczne staje się przeprowadzenie zaplanowanych na rok 2020 prac rewitalizacyjnych na linii numer 30, które miały być dofinansowane ze środków wspólnotowych. W związku z powyższą informacją pragniemy zapytać o stopień zaawansowania przygotowań dokumentacji dla rezerwowego projektu, jakim jest budowa łącznicy Złojec – Płoskie stanowiącej przedsięwzięcie strategicznie ważne dla kolei na Zamojszczyźnie. Czy możliwa będzie jego szybka realizacja w momencie pojawienia się środków finansowych? Ubolewamy jednocześnie nad faktem, iż ta bardzo potrzebna inwestycja została w okresie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi wykorzystana ze szkodą społeczną do bieżących rozgrywek politycznych pomiędzy kandydatami do samorządów szczebla gminnego.

Dziękujemy z góry za ustosunkowanie się do powyższych zapytań. Głęboko wierzymy, że dzięki przyjętemu w roku 2018 Wieloletniemu Programowi Utrzymaniowemu dla Infrastruktury Kolejowej obie z wyżej wymienionych linii, sklasyfikowane w kategorii „B”, będą zgodnie z określonymi w programie wskaźnikami utrzymywane w niepogarszającym się standardzie, a w miarę możliwości ich parametry będą konsekwentnie podwyższane.

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku, Zespół „Pociągiem do Hrubieszowa”