Zapytanie

Tak jak zapowiadaliśmy poprzednio, również i my wystosowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powrotu do Hrubieszowa pociągu dalekobieżnego wraz z nowym rozkładem jazdy (10 grudnia 2017). Poniżej wklejamy jego treść. Korespondencję można wyśledzić pod numerem: 00259007731555902413

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do informacji uzyskanych od spółki PKP Intercity S.A. w piśmie BFW5a-051/00002/2017 (którego kopię załączono w korespondencji), stanowiącym odpowiedź na zapytanie wystosowane do spółki PKP Intercity S.A. oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 4 stycznia 2017 roku, a odnoszącym się do możliwości wydłużenia relacji pociągów IC 23106/7 oraz 32106/7 do stacji Hrubieszów Miasto w ramach korekty rocznego rozkładu jazdy edycji 2016/2017 oraz także w kontekście trwającego właśnie procesu uzgodnień projektu rocznego rozkładu jazdy edycji 2017/2018, chcielibyśmy jako założyciele inicjatywy „Pociągiem do Hrubieszowa” uprzejmie poprosić o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jako organizator międzywojewódzkich przewozów kolejowych służby publicznej, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1996), przekazało lub przekaże PKP Intercity S.A. oczekiwanie obsługi odcinka Zamość – Hrubieszów linii kolejowej numer 72 w ramach rozkładu jazdy edycji 2017/2018, tak by PKP Intercity S.A. dokonało stosownych weryfikacji techniczno-eksploatacyjnych i tym samym pociąg lub pociągi międzywojewódzkie powróciły na wspomniany odcinek z 10 grudnia 2017 roku?

Powyższe pytanie zadajemy w trosce o możliwie jak najszybszy powrót bezpośredniego połączenia kolejowego komunikującego Ziemię Hrubieszowską z ważnymi ośrodkami miejskimi i akademickimi, jak Rzeszów, Kraków, Opole czy Wrocław. Jako przedstawiciele strony społecznej bardzo cieszymy się z dotychczasowego wsłuchiwania się w nasz głos, którego owocem jest aktualizacja rozporządzenia stanowiącego plan transportowy szczebla krajowego, włączająca w siatkę kolejowych, międzywojewódzkich połączeń służby publicznej m.in. odcinek Zamość – Hrubieszów. Mając świadomość ograniczoności środków finansowych, jakimi dysponuje Organizator, chcemy jednak podkreślić, iż obsługa odcinka Zamość – Hrubieszów poprzez wydłużenie w ramach rozkładu jazdy edycji 2017/2018, kursującej w chwili obecnej do przystanku Zamość Wschód, pary pociągów kategorii InterCity nie powinna stanowić wielkiego wysiłku techniczno-finansowego ze strony przewoźnika, zwłaszcza wobec realizowanych od rozkładu jazdy bieżącej edycji, śmiałych projektów połączeń dalekobieżnych w trakcji spalinowej w Polsce północno-zachodniej. Jednocześnie chcemy podkreślić, że powrót po 13 latach przerwy kolei dalekobieżnej na Ziemię Hrubieszowską będzie dla wielu jej mieszkańców oraz odwiedzających  naprawdę odczuwalnym krokiem ku poprawie możliwości i jakości podróżowania.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Zespół prowadzący „Pociągiem do Hrubieszowa” –  PdHr.pl,

Facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa