Przedstawiamy obszerną informację jaką otrzymaliśmy w czwartek 30 lipca od Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (czyli naszego lokalnego oddziału spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury) w odpowiedzi na nasze zapytania. Dzięki niemu mamy konkretne informacje – zachęcamy do zapoznania się z treścią.

PLK072020-1

Szereg projektów dotyczących linii numer 72 Zawada – Hrubieszów Miasto został zgłoszony do wykonania w nowej perspektywie finansowej 2022 – 2027 (szczegóły w treści pisma). Ich realizacja będzie uzależniona od przyznania środków finansowych w ramach procedur rozdziału środków wspólnotowych w ramach UE. Unijny Green Deal w odróżnieniu od poprzednich programów pomocowych (wydatkowanych także na tabor) kładzie główny nacisk na projekty infrastrukturalne. Jest więc nadzieja, że chociaż część z listy projektów doczeka się realizacji.

W ramach tzw. Prezydenckiego Programu Przystankowego przewidzianego do realizacji w najbliższych 5 latach przewidziano:

 – Wydłużenie peronów do 200 metrów na przystankach osobowych Zamość Wschód i Zamość Starówka.

 – Budowę nowych peronów na P.O. Jarosławiec, Miączyn, Zawalów i Konopne.

Miejmy nadzieję, że w pierwszych latach realizacji powstanie przystanek Miączyn „łatający” niemal 40 kilometrową dziurę między postojami w Werbkowicach i Zamościu.

Na koniec chyba największy konkret. „W ramach zadań finansowanych z Funduszu Kolejowego na remont kolejnego odcinka linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto na rok 2021 zaplanowano wydatkowanie środków w kwocie 6 mln zł.” to bardzo istotne informacje gdyż jak podkreślono w piśmie od ciągłości finansowania (której niestety w latach ubiegłych brakowało) zależy tempo prowadzenia robót. Od prac zaplanowanych na rok 2021 zależeć będzie odcinkowe podnoszenie prędkości maksymalnej zależy ono nie tylko od stanu torów ale także od bezpieczeństwa na przejazdach niższych kategorii.

Nie sposób się tutaj nie zgodzić. Kolejarze opiekujący się naszą regionalną infrastrukturą doskonale wiedzą gdzie i jakie prace są potrzebne. Mają też wszystko co trzeba do ich wykonania poza środkami finansowymi rozdzielanymi w ramach funduszy budżetu państwa. Doświadczenia lat ubiegłych pokazuje, że to właśnie te środki przynoszą najlepsze i najszybsze efekty odczuwane przez pasażerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *