Tak jak zapowiadaliśmy przy poprzedniej informacji o piśmie do Marszałka Województwa, podobny apel skierowaliśmy także do Randnych Sejmiku Wojewódzkiego. To oni bowiem decydują o budżecie wojewódzkim.

sejmik022024