Było wystąpienie UM Hrubieszów  w sprawie naszego połączenia z Wrocławiem. Była interpelacja poselska Sławomira Zawiślaka. Jest też i pismo posła Sławomira Zawiślaka do prezesa PKP Intercity. Dziękujemy!

https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2024/3628-posel-na-sejm-rp-slawomir-zawislak-interweniuje-przeciwko-planom-pkp-intercity-s-a-skutkujacym-zmniejszeniem-jakosci-polaczen-kolejowych-z-zamojszczyzna