Piłeczka po stronie polityki

Załączamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na nasze zapytanie wystosowane w piśmie z 15 lutego 2017 . Pytaliśmy w nim o powrót dalekobieżnego połączenia kolejowego do Hrubieszowa wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli 10 grudnia 2017.

MIB 24 02 2017

Mówiąc prostym językiem, sytuacja przedstawia się następująco:

  • PKP Intercity założyło chęć obsługi odcinka Zamość – Hrubieszów pociągiem kategorii IC od 10 grudnia 2017,
  • Jego uruchomienie zależne będzie od poziomu dofinansowania  międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich służby publicznej na kolejny rok,
  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozostawia sprawę otwartą i wszystko zależeć będzie od tego czy na nasz pociąg wystarczy pieniędzy. Ostatnio pokazywaliśmy, że nie trzeba ich wcale dużo w skali działalności PKP IC.

Wydaje nam się, że w tej chwili o tym czy nasz pociąg zostanie uwzględniony w rozkładzie jazdy lub też wyleci w trakcie uzgodnień pomiędzy  MIB a PKP IC decydować będzie najzwyczajniej w świecie klimat polityczny. Tylko tyle albo raczej aż tyle.