Zapytanie o wydłużenie do Hrubieszowa pociągu IC „Matejko”

     Kilkakrotnie już wspominaliśmy, że teoretycznie istnieje możliwość by kolej pasażerska powróciła do Hrubieszowa jeszcze latem tego roku. Jest to z przyczyn formalno-organizacyjnych trudne, ale nie niewykonalne. Chodziło oczywiście o wydłużenie relacji pociągu IC „Matejko” z obecnej Świnoujście – Zamość Wschód do Świnoujście – Hrubieszów.

     Jeden krok ku realizacji tego zamierzenia został już wykonany. Dzięki „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym” (Dz.U. z 2016r. poz. 1996) znikły bariery formalne dla powrotu pociągu dalekobieżnego do Hrubieszowa. Wierzymy więc, że w tej chwili jego powrót nie jest już kwestią „czy” tylko „kiedy”.

A ponieważ wszyscy chcemy by stało się to jak najszybciej, postanowiliśmy zapytać MiB i PKP IC wprost o czerwiec tego roku, czyli tzw. korektę rocznego rozkładu jazdy. Poniżej treść listu z zapytaniem jakie otrzymali odpowiedzialny za kolej minister podsekretarz stanu – Andrzej Bittel oraz prezes PKP Intercity – Marek Chraniuk.

Szanowny Panie Ministrze!

     Jesteśmy założycielami inicjatywy o nazwie „Pociągiem do Hrubieszowa”, której celem jest wspieranie i propagowanie działań na rzecz powrotu kolei pasażerskiej do powiatu hrubieszowskiego.  Z dużą radością przyjęliśmy publikację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1996), w którym do wariantu podstawowego sieci połączeń międzywojewódzkich służby publicznej włączony został po wielu latach przerwy także odcinek Zamość – Hrubieszów linii kolejowej numer 72.

    Ciesząc się z wysłuchania głosu strony społecznej sygnalizującej potrzebę powrotu dalekobieżnego połączenia kolejowego z kierunku Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa do powiatu hrubieszowskiego, liczymy teraz przede wszystkim na jak najszybszą realizację założeń wspomnianego rozporządzenia przez Ministerstwo i PKP Intercity. O tym, że potrzeba ta jest cały czas aktualna, świadczy między innymi zainteresowanie, z jakim spotkała się dotychczas nasza działalność. Inicjatywa „Pociągiem do Hrubieszowa” w ciągu dwóch miesięcy istnienia w mediach społecznościowych.

    Pragniemy zatem zapytać: czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Intercity widzą możliwość rozpoczęcia częściowej realizacji oferty zapisanej dla odcinka Zamość – Hrubieszów w wariancie podstawowym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, poprzez wydłużenie pary pociągów 32106/7 i 23106/7 (IC „Matejko”) już w ramach korekty rocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2016/2017, czyli od 10 czerwca 2017 roku? Uważamy, że operacja taka jest warta rozważenia z uwagi na szereg istotnych okoliczności natury ekonomicznej i organizacyjnej z których najważniejszymi są:

– Skuteczny marketing nowego połączenia. Termin 10 czerwca umożliwia rozpoczęcie pozyskiwania nowych pasażerów z odcinka Zamość – Hrubieszów już w okresie wakacyjnym, gdy notowane jest znaczne ożywienie w segmencie podróży międzywojewódzkich. Trend ten szczególnie wyraźnie zaznaczał się w ostatnich latach w połączeniach międzywojewódzkich z regionu Zamojszczyzny.

– Możliwość zaoszczędzenia dobowo 9 km (oraz 1 638 km do końca rozkładu jazdy) przejazdów służbowych pustego składu jako pociągi 224001 i 224004 w relacjach Zamość – Zamość Szopinek – Zamość Wschód.

    Naszym zdaniem istotnym jest także fakt, iż wydłużenie relacji pociągów 32106/7 i 23106/7 do stacji Hrubieszów Miasto nawet w ramach korekty rocznego rozkładu jazdy edycji 2016/2017 pozostaje bez wpływu na założone przez PKP Intercity obiegi składów pociągowych, pojazdów trakcyjnych oraz ustalony plan służb drużyn trakcyjnych i pociągowych. Podobnie z uwagi na fakt, iż PKP Intercity nie posiada w stacji Zamość zaplecza techniczno-organizacyjnego i jest całkowicie zależna od usług firm zewnętrznych, ewentualna zmiana stacji zwrotnej wyżej wymienionych pociągów na stację Hrubieszów Miasto nie powinna powodować wzrostu kosztów stałych ich uruchomienia.

    Biorąc pod uwagę przytoczone okoliczności, mocno liczymy na zdecydowane i konstruktywne działania ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz spółki PKP Intercity S.A. wychodzące naprzeciw potrzebom pasażerów regularnie podróżujących do oraz z powiatu hrubieszowskiego. Wierzymy, że przy zaangażowaniu organizatora i wykonawcy kolejowych przewozów międzywojewódzkich uda się jeszcze w ustalonym w regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 terminie 16-23 stycznia 2017, złożyć wymagane wnioski o zmianę relacji pociągów 32106/7 i 23106/7 w ramach korekty rocznego rozkładu jazdy edycji 2016/2017. Liczymy tym samym, że dobrej jakości połączenia kolejowe po 13 latach powrócą na teren powiatu hrubieszowskiego już 10 czerwca 2017 roku.

   Zapytanie oczywiście przesłaliśmy w tradycyjnej formie listownej. Dzięki usłudze śledzenia wiemy już że obie przesyłki (numery 00359007731360949914 i 00359007731360949921) dotarły do adresatów.

   Ponadto przesłane zostały one także do wiadomości parlamentarzystów z naszego regiony, którzy w przeszłości wykazywali zainteresowanie działaniami na rzecz połączeń kolejowych. Chodzi oczywiście o posła Sławomira Zawiślaka (Prawo i Sprawiedliwość) i Jarosława Sachajko (Kukiz ’15).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *